Agricultura

EMPARRAT AGRÍCOLA

GRAPES / CLIPS EMPARRAT VINYA
SUPORT TUBERIA REG
SUPORT FIL PALS / POSTES
SUBJECIÓ XARXES I MALLES PROTECCIO
FIXACIÓ ENTUTORAT