Direcció

Jordi Cortina

Administració

Mercè Tejada
Horari: 9:00 a 18:00
Telf. +34 93 243 23 00
admin@ecoplastic3d.com

Qualitat

Sergi Sabaté
Horari: 8:00 a 16:00
quality@ecoplastic3d.com